EED audit 2023 voor care waarschijnlijk met CO2-reductietool

Halverwege 2023 start waarschijnlijk de derde ronde van de EED-auditplicht. Zeer waarschijnlijk kunnen care-organisaties hier weer de CO2-reductietool met een EED-oplegger voor gebruiken. In dit nieuwsbericht lichten we dat verder toe.

EED 2023

De EED-auditplicht komt vanuit de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED). Halverwege 2023 start waarschijnlijk de derde ronde.  Vanaf dan kunt u uw auditverslag bij RVO indienen. U dient uw auditverslag uiterlijk vier jaar na de vorige audit in. Dat is dus uiterlijk 31 december 2024. Lees meer over de EED bij RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht-2023/eed-auditplicht-vanaf-2023

CO2-reductietool en EED

Formeel is er nog niets bekend over de vorm van de EED 2023. Wij gaan er nu van uit dat voor de zorg de CO2-reductietool mét EED-oplegger een geaccepteerde manier blijft om te voldoen aan de EED. Dit omdat deze aanpak niet ter discussie heeft gestaan. Maar: zekerheid is er pas al de tekst in de Staatscourant staat.

Ook nieuwe Erkende Maatregelen

Er komt ook een nieuwe Erkende Maatregelen Lijst begin 2023. Deze heeft najaar 2022 ter consultatie gelegen. Lees daarover meer in Nieuwe Erkende Maatregelen in 2023; handig om nu al te weten op de Stimular website.

Nieuwe versie CO2-reductietool voor EED met ook nieuwe Erkende Maatregelen

Stimular past de CO2-reductietool aan ten behoeve van deze nieuwe EED-ronde. De locatie-tabbladen worden uitgebreid met de nieuwe Erkende Maatregelen. Vervoer, zoals gevraagd voor de EED, wordt ook in de CO2-reductietool opgenomen. De aanpassing wordt zo gemaakt dat het overzetten van gegevens van de huidige CO2-reductietool naar de nieuwe versie zo gemakkelijk mogelijk gaat. En er komt ook een nieuwe EED-oplegger. De nieuwe versie van de CO2-reductietool is straks ook weer bruikbaar voor de CO2-routekaart die gevraagd wordt door de branches en de zorgverzekeraars.

Advies voor organisaties die de CO2-reductietool gebruiken

Ons advies voor nu voor organisaties die al een CO2-reductietool hebben ingevuld:

  • Actualiseer (indien nodig) de huidige CO2-reductietool
  • Pas daarbij bij voorkeur niet het referentiejaar aan. Waarschijnlijk worden de energieverbruiken van 2018 / 2019 meegenomen in de nieuwe versie van de tool zodat een beknopte terugblik mogelijk is. Als u in de huidige CO2-reductietool het referentiejaar aanpast gaan die gegevens verloren.
  • In de nieuwe CO2-reductietool zal het referentiejaar 2022 zijn.
  • Werk met de nieuwe kengetallen (zomer 2022).
  • Verfijn investeringskosten en besparingen van voor 2023-2026 met locatiespecifieke informatie. Bijvoorbeeld met inschattingen/offertes van installateurs of met de achtergrondinformatie bij de kengetallen.

Advies voor organisaties die willen starten met de CO2-reductietool

Ons advies voor organisaties die willen starten met de CO2-reductietool:

  • Start zo snel mogelijk. Je werk gaat niet verloren als je later overstapt naar een nieuwe versie van de CO2-reductietool.
  • Gebruik 2022 als referentiejaar.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?