Routekaart cure nu ook voor EED-auditverslag te gebruiken

Het EVZ heeft het invulformat en de bijbehorende toelichting om te komen tot een portefeuilleroutekaart voor de CO2-emissiereductie in de cure aangepast. Er is overeenstemming dat als het nieuwe format en de toelichting worden gevolgd, dit door RVO als voldoende wordt beschouwd voor het EED-auditverslag. Het nieuwe invulformat en de toelichting (versie 30 september 2020) zijn hier te vinden.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?