Eerste tussenresultaten routekaarten zorgvastgoed hoopvol maar nog veel werk

De eerste tussenresultaten van de routekaarten voor CO2-reductie van zorgvastgoed zijn gepubliceerd. Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) heeft een sectorrapportage opgesteld op basis van de tot nu toe ingeleverde routekaarten. De tussenstand stemt hoopvol, maar vraagt ook nog veel werk voor de zorginstellingen, bestuurders en brancheorganisaties.

49% reductie in 2030

De sectoranalyse met eerste tussenresultaten is gemaakt op basis van 76 routekaarten uit de cure (ziekenhuizen en revalidatiecentra) en 142 routekaarten uit de care (ouderen-, gehandicapten-, geestelijke gezondheidszorg). Het goede nieuws is dat daarmee verduurzamingsplannen zijn opgesteld voor het grootste deel van de cure en bijna de helft van het totale vloeroppervlak (BVO) van het care. De routekaarten zien dat de aan het vastgoed gerelateerde CO2-uitstoot in 2030 met 49% kan worden gereduceerd, als alle plannen worden uitgevoerd. De 95% reductie die in 2050 moet zijn gerealiseerd wordt met de tot nu toe ingeleverde routekaarten nog lang niet behaald.

Ontvangen routekaarten en bvo per branche

Bron: Sectorrapportage verduurzaming en CO2-emissiereductie zorgvastgoed

Totaal NFU

NVZ

Actiz VGN ggz
Zorgorganisaties per branche 743 90 388 165 100
Portefeuilleroutekaarten ontvangen 219 76 87 27 28
% ontvangen
van totaal brancheleden
29% 84% 22% 16% 28%
Totaal m2 BVO per branche*
(x 1.000) 
28.814 9.548 9.772 7.071 2.423
Aantal m2 BVO van ontvangen routekaarten  (x1.000) 17.749 8.542 5.203 2.534 1.491
% van totaal m2 BVO sector 62% 89% 53% 36% 61%

*op basis van sectorale-routekaart januari 2020

 

Lees het hele artikel

Direct naar het rapport

 

 

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?