Denk mee over de nieuwe regeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bereidt momenteel de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voor om het maatschappelijk vastgoed in Nederland te verduurzamen.

Doel van de subsidie is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren te investeren in verduurzamingsmaatregelen om de energieprestatie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. De nieuwe regeling vergoedt naar verwachting een deel van de projectkosten van de verduurzamingsmaatregelen(en). De kosten voor een energieadvies of duurzaam monumentenadvies kunnen waarschijnlijk met terugwerkende kracht worden vergoed. Dit geldt ook voor de kosten voor het laten opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de maatregel(en).

Dit is het moment om als zorgvastgoed-eigenaar vanuit je ervaringen met financiering en subsidiëring van je verduurzamingsopgave input te geven. Zodat de regeling straks ook voor jullie te gebruiken is.

Er ligt nu een concept wetsvoorstel klaar waar je op kunt reageren. Dit gaat via een internetconsultatie. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken over deze nieuwe regeling. Reacties uit de internetconsultatie kunnen eventueel leiden tot aanpassingen in de regelingstekst. De brancheorganisaties bereiden tevens een reactie voor.

De consultatieperiode voor deze regeling is gesloten.

Ga voor meer informatie over de voortgang van de regeling naar https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?