Deadline routekaarten care 20 september 2021

De zorgbranches hebben met hun achterban afgesproken de CO2-portefeuilleroutekaarten voor 1 juli 2021 opgesteld en ingediend te hebben. De routekaarten van de langdurige zorg, GGZ- en revalidatie-instellingen worden vervolgens door MPZ / Stimular geanalyseerd voor een samenvatting op sectorniveau. De planning is dat deze rapportage in het najaar 2021 wordt gepubliceerd.

De rapportage helpt de sector om afspraken te maken met het Rijk voor verdere ondersteuning van de instellingen voor energietransitie vanuit een portefeuilleaanpak en om evt. wetgeving met eisen per gebouw te voorkomen.

Om de routekaarten die later dan 1 juli ontvangen worden alsnog mee te nemen in deze evaluatie en rapportage is de uiterlijk indientermijn voor MPZ / Stimular 20 september 2021. In de rapportage worden de instellingen waarvan de routekaarten is ontvangen vermeld. Ook wordt een lijst opgenomen van de instellingen die de routekaart niet ingeleverd hebben maar wel hun planning om de routekaart alsnog in te leveren.

Lees verder over het inleveren van de routekaart voor care-instellingen.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?