Hulpmiddel

Voetnoten uit Update Kengetallen

Hulpmiddel

Als je de kengetallen en rekenfactoren wilt aanpassen

In de update 1.3.1 van de CO2-reductietool met nieuwe kengetallen (aug 2022) staat per maatregel een uitgebreide toelichting op de kengetallen. Er zijn voetnoten gebruikt die verwijzen naar een toelichting op een specifiek stukje uit de berekening. Dit om die toelichting niet steeds te hoeven herhalen. Bij die toelichting lees je ook hoe je voor een locatie de kengetallen kunt aanpassen. Dit kan wenselijk zijn om de kosten en besparingen beter op je eigen situatie te laten aansluiten. De voetnoten met rekenvoorbeelden hebben we in dit artikel gezet. Er wordt meerdere keren verwezen naar de vormfactoren.

Voetnoten

 1. Met vormfactoren zijn kosten per m2 BVO berekend.
 2. Dit is met “gemiddeld aardgas/elektraverbruik per m2 BVO” omgerekend naar aardgas/elektra reductiefactor.
 3. Pas dit aan op het locatietabblad.

 

[1] Met vormfactoren zijn kosten per m2 BVO berekend.

Wat zijn vormfactoren?

Vormfactoren zijn gemiddelde verhoudingen van gebouwkenmerken. Wij onderscheiden gebouwfactoren, verbruiksfactoren en procesfactoren. Met vormfactoren zijn alle kosten om te zetten naar kosten per m2 BVO (bruto vloeroppervlak), waarmee in de CO2-reductietool gerekend wordt. De vormfactoren van deze kengetallen update zijn afkomstig van Arcadis (gebouwfactoren) en Stichting Stimular (verbruiks- en procesfactoren). Alle vormfactoren zijn specifiek voor kleine en middelgrote care-instellingen. In de CO2-tool zijn deze vormfactoren gebruikt:

Vorm factoren zorg tbv CO2 tool

Van vormfactoren naar kosten per m2 BVO

In de toelichting op elk kengetal (kolom R) zijn de kosten zo specifiek mogelijk benoemd, bijvoorbeeld gevelisolatie per m2 muur of een koelkast per stuk. Voor sommige maatregelen is een tussenberekening met een vormfactor gebruikt om te komen tot kosten per m2 BVO. Bijvoorbeeld voor het vervangen van de beglazing door HR++.

Daarbij hebben we eerst de kosten in euro per m2 glas berekend en vervolgens de vormfactor Open geveloppervlak ten opzichte van Bruto vloeroppervlak gebruikt om de kosten uit te drukken in euro per m2 BVO. Hieronder staan een aantal voorbeelden van hoe we met de specifieke kosten de kosten per m2 BVO berekend hebben. Dit helpt je om de kosten desgewenst nauwkeuriger in te schatten.

Voorbeeld 1: Maatregel GB1 Isoleer de spouwmuren

Toelichting bij maatregel GB1 met voetnoot zoals deze in de Excel staat. De kosten zijn €40 per m2 gesloten gevel.

In kleine gebouwen is er 0,36 m2 gesloten gevel t.o.v. 1 m2 BVO. Per m2 BVO zijn de kosten dus € 40 x 0,36 = € 14,40. Dit is afgerond naar € 14. Dit bedrag vind je in cel G29 van tabblad Bron klein.

In middelgrote gebouwen is er 0,40 m2 gesloten gevel t.o.v. 1 m2 BVO. Per m2 BVO zijn de kosten dus € 40 x 0,4 = € 16. Dit bedrag vind je in cel G29 van tabblad Bron middel.

 

[2] Dit is met ‘gemiddeld aardgas/elektraverbruik per m2 BVO’ omgerekend naar aardgas/elektra reductiefactor.

In de toelichting per maatregel (kolom R van tabblad Bron klein en Bron middel) zijn de besparingen zo specifiek mogelijk benoemd. Bijvoorbeeld bij de vervanging van TL door LED staat de vermogensreductie per lamp, het aantal branduren, de elektriciteitsreductie per lamp en het aantal lampen per m2 BVO. Als je weet dat dit bij jullie anders is kun je de maatregel eventueel finetunen voor de situatie en het standaard kengetal overschrijven.

Reductiefactoren

De specifieke besparingen, zoals de elektriciteitsreductie per lamp, hebben we omgerekend naar aardgas- en elektricteitsreductiefactoren. Zie kolommen I en J op het tabblad Bron klein en Bron middel. Dit zijn percentages die aangeven hoeveel aardgas of elektriciteit bespaard wordt ten opzichte van het totale aardgas of elektraverbruik. Op het locatietabblad in jouw Routekaart worden deze reductiefactoren gecombineerd met het totaalverbruik om de exacte besparing in kWh en/of m3 aardgas voor de betreffende locatie te berekenen (locatietabblad kolommen L en N).

Dit voorbeeld laat zien hoe we met specifieke besparingen de gemiddelde reductiefactoren berekend hebben. Dit helpt je om desgewenst de besparingen aan te passen.

Voorbeeld 2: Maatregel Apparatuur Schaf A++ of betere vaatwasmachines aan

Toelichting van de maatregel met voetnoot zoals deze in de Excel staat.

De meerkosten zijn € 250 per vaatwasser. Er wordt gerekend met één vaatwasser per 8 bewoners. Zowel kleine als middelgrote locaties hebben 0,013 bedden (of bewoners) per m2 BVO.

Per m2 BVO zijn er dus 1/ 8 x 0,013 = 0,0017 vaatwassers. De kosten per m2 BVO zijn dan € 250 x 0,0017 = € 0,425. Dit bedrag vind je (afgerond) in cel G54 op de tabbladen Bron klein en Bron middel.

Voorbeeld 3: Maatregel GC1 Ventilatie Vervang IE2 motor zonder frequentieregeling

Toelichting van de maatregel met voetnoot zoals deze in de Excel staat.

Balansventilatie verbruikt 25 tot 30 kWh per m2 BVO. De besparing is 15% op energie voor ventilatie. 27,5 kWh x 0,15 = 4,125 kWh per m2 BVO.

In kleine gebouwen is het elektriciteitsverbruik 53 kWh per m2 BVO. 4,125 kWh / 53 * 100% = 7,8%. Dit is afgerond naar 8%. Dit vind je in cel J30 van het tabblad Bron klein.

In middelgrote gebouwen is het elektriciteitsverbruik 56 kWh per m2 BVO. 4,125 kWh / 56 * 100% = 7,4%. Dit is afgerond naar 7%. Dit vind je in cel J30 van het tabblad Bron middel.

[3] Pas dit aan op het locatietabblad.

Bij meerdere maatregelen worden alternatieve kosten en besparingen genoemd voor situaties die afwijken van de uitgangssituatie van de maatregel. Zoals bij de serverruimte: “Is er vrije koeling? Vermenigvuldig de besparing met 0,2”. Met deze tips kun je de kengetallen finetunen en eventueel de standaard kengetallen overschrijven.

Finetuning voor specifieke locaties

Over het algemeen zal dit alternatief gelden voor één of enkele gebouwen. Daarom pas je de waarden niet op het brontabblad maar op het locatietabblad van de betreffende locatie aan. Aanpassingen in de bron worden namelijk voor alle locaties doorgevoerd.

Voorbeeld 4: Maatregel GC1 Ventilatie Vervang IE2 motor zonder frequentieregeling

De toelichting van de maatregel met voetnoot.

Als sprake is van alleen mechanische afvoer zijn de kosten en besparingen lager. Als dit voor alle locaties geldt kun je dit aanpassen in het brontabblad. Zo niet, dan gelden onderstaande stappen.

Aanpassingen maken op een locatietabblad

Aanpassing van de investering van deze maatregel:

 • Ga naar het tabblad van de locatie waar alleen mechanische afvoer is.
 • Ga naar cel J46 en voeg *0,5 toe aan het eind van de formule, zie geel gemarkeerd in de afbeelding.
  (NB. Cel J46 kan verschoven zijn als je de structuur van het locatietabblad handmatig gewijzigd hebt).

Aanpassing van de bijbehorende besparing van deze maatregel:

 • Blijf op het tabblad van de locatie
 • Ga naar cel N46 en voeg *0,5 toe aan het eind van de formule, zie geel gemarkeerd in de afbeelding.
  (NB. Cel N46 kan verschoven zijn als je de structuur van het locatietabblad handmatig gewijzigd hebt).
 • Kan je cel N46 niet bewerken? Haal dan eerst de beveiliging van het tabblad.

 

Lees meer over de Kengetallen Update van de CO2-reductietool

Nieuwsartikel: Update Kengetallen 2022 maakt routekaart veel nauwkeuriger

Wegwijzer Routekaart Care: CO2-routekaart > Update Kengetallen