Maatregel

Bevochtigings­eisen in de zorghuis­vesting – kennisbasis

Van: TNO, TU/e en HU

Wat is de noodzaak van bevochtiging in zorghuisvesting vanuit het oogpunt van de veiligheid en het comfort van de patiënt en het medewerkers en is er een onderscheid in functies?

Om antwoord te vinden op deze vraag is een literatuurstudie uitgevoerd naar welke grenzen aan de Relatieve Luchtvochtigheid (RV) van het binnenmilieu gesteld zouden moeten worden om een veilige omgeving voor patiënten en medewerkers vanuit gezondheid en comfort te realiseren. Er is gekeken naar het effect van RV in relatie tot (1) micro-organismen en virussen, (2) het functioneren van medische apparatuur, (3) de fysiologie van de mens en (4) het ervaren welzijn en comfort van de mens.

Ook is er gekeken naar de mogelijke alternatieven van bevochtiging.

Publicatiedatum: mei 2021