Kengetallen toelichting

Toelichting kengetallen UPDATE 2022

Deze informatie is voor gebruikers van de nieuwe kengetallen van de CO2-reductietool. Op deze pagina staan de voetnoten uitgelegd die in de kengetallen update gebruikt zijn. Op deze pagina staan ook tips en voorbeeldberekeningen om de kengetallen nog beter af te stemmen op jouw situatie.

Algemeen

Actualiseer/verbeter/update je CO2-reductietool van versie 1.3 naar versie 1.3.1 met de Kengetallen Update 2022. De nieuwe kengetallen zijn actueler en nauwkeuriger dan de oude. Ze zijn voorzien van toelichtingen en bronnen, en opgesplitst in kleine en middelgrote gebouwen. Hoe je de update uitvoert staat uitgelegd in de update (Excelbestand). Hieronder staat toelichting op de in de Excel gebruikte voetnoten op de brontabbladen.
 
Na de update bevat jouw routekaart niet één maar twee brontabbladen met kengetallen. Iedere locatie in je routekaart gebruikt na de update één van de twee brontabbladen op basis van het vloeroppervlak van de locatie. Daarnaast zijn er enkele kleine zaken in de tool gerepareerd of vernieuwd.
 

Vragen, opmerkingen of foutmeldingen over de update?

Zie de Veelgestelde vragen. Staat jouw vraag of opmerking er niet tussen? Mail dan naar info@expertisecentrumverduurzamingzorg.nl.

Krijg je een foutmelding of zie je geen veranderingen in de routekaart? Mail je routekaart (Excelbestand of wetransfer-link) dan naar j.debree@milieuplatformzorg.nl. Als je de structuur van de tool handmatig gewijzigd hebt, kan het zijn dat de update niet meer uit te voeren is. Het EVZ kijkt met je mee wat de opties zijn.

terugkerende VOETNOTEN

[1] Met vormfactoren zijn kosten per m2 BVO berekend.

Vormfactoren zijn gemiddelde verhoudingen van gebouwkenmerken. Wij onderscheiden gebouwfactoren, verbruiksfactoren en procesfactoren. Met vormfactoren zijn alle kosten om te zetten naar kosten per m2 BVO (bruto vloeroppervlak), waarmee in de CO2-reductietool gerekend wordt. De vormfactoren van deze kengetallen update zijn afkomstig van Arcadis (gebouwfactoren) en Stichting Stimular (verbruiks- en procesfactoren). Alle vormfactoren zijn specifiek voor kleine en middelgrote care-instellingen en zijn terug te vinden op het tabblad Vormfactoren (van het Kengetallen Update bestand).  In de toelichting per maatregel (kolom R van Bron tabblad) zijn de kosten zo specifiek mogelijk benoemd, bijvoorbeeld gevelisolatie per m2 muur of een koelkast per stuk. Voor sommige maatregelen is een tussenberekening met een vormfactor gebruikt om te komen tot kosten per m2 BVO. Bijvoorbeeld voor het vervangen van de beglazing door HR++. Hier hebben we eerst de kosten in euro per m2 glas berekend en vervolgens de vormfactor Open geveloppervlak t.o.v. bruto vloeroppervlak gebruikt om de kosten uit te drukken in euro per m2 BVO.  Hieronder staan een aantal voorbeelden van hoe we met de specifieke kosten de kosten per m2 BVO berekend hebben. Dit helpt je om de kosten desgewenst nauwkeuriger in te schatten.
Voorbeeld 1: Maatregel GB1 Isoleer de spouwmuren
Hiernaast staat de toelichting van de maatregel zoals deze ook in de kengetallen update staat. De kosten zijn € 40 per m2 gesloten gevel.
In kleine gebouwen is er 0,36 m2 gesloten gevel t.o.v. 1 m2 BVO. Zie gebouwfactoren hiernaast. Per m2 BVO zijn de kosten dus € 40 x 0,36 = € 14,40. Dit is afgerond naar € 14. Dit bedrag vind je in cel G29 van tabblad Bron klein.
In middelgrote gebouwen is er 0,40 m2 gesloten gevel t.o.v. 1 m2 BVO. Zie gebouwfactoren hiernaast. Per m2 BVO zijn de kosten dus € 40 x 0,4 = € 16. Dit bedrag vind je in cel G29 van tabblad Bron middel.
Voorbeeld 2: Maatregel Apparatuur: Schaf A++ of betere vaatwasmachines aan
Hiernaast staat de toelichting van de maatregel zoals deze ook in de kengetallen update staat.  De meerkosten zijn € 250 per vaatwasser. Er wordt gerekend met één vaatwasser per 8 bewoners. Zowel kleine als middelgrote locaties hebben 0,013 bedden (of bewoners) per m2 BVO, zie procesfactoren hiernaast.  Per m2 BVO zijn er dus 1/ 8 x 0,013 = 0,0017 vaatwassers. De kosten per m2 BVO zijn dan € 250 x 0,0017 = € 0,425. Dit bedrag vind je (afgerond) in cel G54 op de tabbladen Bron klein en Bron middel.

[2] Dit is met “gemiddeld aardgas/elektraverbruik per m2 BVO” omgerekend naar aardgas/elektra reductiefactor.

In de toelichting per maatregel (kolom R van Bron tabblad) zijn de besparingen zo specifiek mogelijk benoemd. Bijvoorbeeld bij de vervanging van TL door LED staat de vermogensreductie per lamp, het aantal branduren, de elektriciteitsreductie per lamp en het aantal lampen per m2 BVO. Dit stelt jou in staat de maatregel eventueel te finetunen voor jouw situatie en het standaard kengetal te overschrijven. De specifieke besparingen, zoals de elektriciteitsreductie per lamp, hebben we omgerekend naar aardgas- en elektricteitsreductiefactoren. Zie kolommen I en J op het tabblad Bron klein en Bron middel. Dit zijn percentages die aangeven hoeveel aardgas of elektriciteit bespaard wordt ten opzichte van het totale aardgas of elektraverbruik. Op het locatietabblad in jouw Routekaart worden deze reductiefactoren gecombineerd met het totaalverbruik om de exacte besparing in kwh en/of m3 aardgas voor de betreffende locatie te berekenen (locatietabblad kolommen L en N). Hieronder tonen we in een aantal voorbeelden hoe we met specifieke besparingen gemiddelde reductiefactoren berekend hebben. Dit helpt je om desgewenst de besparingen aan te passen.
Voorbeeld 3: Maatregel GC1 Ventilatie: Vervang IE2 motor zonder frequentieregeling
Hiernaast staat de toelichting van de maatregel zoals deze ook in de kengetallen update staat. 

Balansventilatie verbruikt 25 tot 30 kWh per m2 BVO. De besparing is 15% op energie voor ventilatie. 27,5 kWh x 0,15 = 4,125 kWh per m2 BVO.

In kleine gebouwen is het elektriciteitsverbruik 53 kWh per m2 BVO. Zie Verbruiksfactoren hiernaast. 4,125 kWh / 53 * 100% = 7,8%. Dit is afgerond naar 8%. Dit vind je in cel J30 van het tabblad Bron klein.
In middelgrote gebouwen is het elektriciteitsverbruik 56 kWh per m2 BVO. Zie Verbruiksfactoren hiernaast. 4,125 kWh / 56 * 100% = 7,4%. Dit is afgerond naar 7%. Dit vind je in cel J30 van het tabblad Bron middel.

[3] Pas dit aan op het locatietabblad.

Bij meerdere maatregelen zijn alternatieve kosten en besparingen genoemd voor situaties die afwijken van de uitgangssituatie van de maatregel. Zoals bij de serverruimte: “Is er vrije koeling? Vermenigvuldig de besparing met 0,2. Met deze tips kun je de kengetallen finetunen en eventueel de standaard kengetallen overschrijven. 

Over het algemeen zal dit alternatief gelden voor één of enkele gebouwen. Daarom pas je de waarden niet op het brontabblad maar op het locatietabblad van de betreffende locatie aan. Aanpassingen in de bron worden namelijk voor alle locaties doorgevoerd. 

Voorbeeld 4: Maatregel GC1 Ventilatie: Vervang IE2 motor zonder frequentieregeling

Hiernaast staat de toelichting van de maatregel zoals deze ook in de kengetallen update staat. 

Als sprake is van alleen mechanische afvoer zijn de kosten en besparingen lager. Als dit voor alle locaties geldt kun je dit aanpassen in het brontabblad. Zo niet, dan gelden onderstaande stappen. 

Hieronder zie je hoe je de investering van deze maatregel aanpast op het tabblad van de locatie in jouw routekaart waar alleen mechanische afvoer is. Ga naar cel J46 en voeg *0,5 toe aan het eind van de formule, zie geel gemarkeerd in de afbeelding. (Nb. Cel J46 kan verschoven zijn als je de structuur van het locatietabblad handmatig gewijzigd hebt).

Om de bijbehorende besparing van deze maatregel aan te passen, ga je naar cel N46 en voeg je *0,5 toe aan het eind van de formule, zie geel gemarkeerd in de afbeelding. (Nb. Cel N46 kan verschoven zijn als je de structuur van het locatietabblad handmatig gewijzigd hebt). Kan je cel N46 niet bewerken? Haal dan eerst de beveiliging van het tabblad