Format voor de routekaart

Format voor de routekaart

Op deze pagina vind je de handleiding voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor de cure.

De handleiding bestaat uit twee delen:

Een invulformat

Een toelichting daarop

Deze documenten dienen gezamenlijk gebruikt te worden. Het invulformat is niet bindend, maar biedt wel een duidelijke blauwdruk van de elementen die in een portefeuilleroutekaart beschreven dienen te worden. De toelichting beschrijft de aanleiding voor de routekaarten, de vormvereisten voor een portefeuilleroutekaart en bevat een grote hoeveelheid ondersteunende documentatie.

Daarnaast bieden we een rekentool aan om het berekenen van CO2-emissies uit verschillende bronnen te vereenvoudigen. Deze houdt ook rekening met de historische en toekomstige (verwachte) ontwikkeling van CO2-emissiefactoren.

 

Impressie van de rekentool cure
Doelstelling