Waarom een portefeuilleroutekaart?

Waarom een portefeuilleroutekaart?

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-emissies in Nederland. Er is dus een noodzaak om te verduurzamen. In het klimaatakkoord staan de doelen voor het maatschappelijk vastgoed; 49% CO2-emissiereductie in 2030 en 95% in 2050.

Klimaatdoelen behalen door gebruik routekaart

Om de doelen vanuit het Klimaatakkoord te behalen, wordt van alle grote vastgoedeigenaren gevraagd om uiterlijk 1 juli 2021 een eigen CO2-routekaart te hebben. De Green Deal Duurzame Zorg verlangt van álle deelnemende zorgorganisaties een CO2-routekaart.

Betrokkenheid van de zorgbranches

Zorgbranches (VGN, de Nederlandse GGZ, ActiZ, NVZ en NFU) hebben voor de vrijwillige routekaart aanpak gekozen om strenge wetgeving te voorkomen. Om deze handelingsvrijheid te behouden is het belangrijk dat zoveel mogelijk zorginstellingen vóór 1 juli 2021 een portefeuilleroutekaart opstellen en inleveren. De routekaart is een instrument om de regie te houden over het verduurzamen van het vastgoed.

Relatie met sectorale routekaart

De eerste sectorale routekaarten zijn gemaakt voordat organisaties met portefeuilleroutekaarten aan de slag gingen. De sectorale routekaart zal geactualiseerd worden op basis van de portefeuilleroutekaarten. De sectorale routekaarten vind je in de kennisbank.