Hoe maak ik een portefeuilleroutekaart?

Hoe maak ik een portefeuilleroutekaart?

Deze pagina gaat over het maken van een CO2-routekaart in z’n algemeen. De volgende pagina in de wegwijzer gaat specifiek over werken met de CO2-tool.

Tool om routekaart te maken

Voor een routekaart heb je een instrument nodig waar je maatregelen kan inplannen en effect daarvan ziet op kosten, baten, energiebesparing en CO2-reductie. Milieuplatform Zorgsector heeft hiervoor voor de care de CO2-reductietool ontwikkeld. Er zijn ook andere tools om een routekaart te maken. Hoe je een routekaart maakt is in hoofdlijnen onafhankelijk van het instrument dat je gebruikt.

Van bekend naar onbekend

Begin met het inplannen wat je al weet. Denk aan Erkende Maatregelen, maatregelen uit een EED-audit, of concrete plannen voor zonnepanelen. Pak vervolgens de MJOP’s erbij: welke maatregelen zijn ingepland die energie besparen of waar ook een extra energiebesparende optie mogelijk is? Ook leg je de verbinding met het strategisch huisvestingsbeleid. Tot slot onderzoek je wat nodig is om de doelstellingen voor 2030 en voor 2050 te halen. 

Ambitieniveau van de routekaart

op basis van bovenstaande werkwijze zijn routekaarten te verdelen naar de volgende ambitieniveaus.

 1. Alleen Erkende Maatregelen
  Dit is noodzakelijk als de routekaart voor de EED wordt gebruikt.
 2. Vooruitkijken tot 2025
  Vaak wordt in een MJOP een jaar of vijf vooruit gekeken. De routekaart uitbreiden naar 2025 is daarom een relatief makkelijke stap.
 3. Vooruitkijken tot 2030
  Gewenst ambitieniveau voor de routekaarten die voor 1 juli 2021 ingeleverd worden t.b.v. het sectorbeeld. Incl. plannen/ideeën voor zonnepanelen, warmtepompen bijplaatsen.
 4. Vooruitkijken tot 2050
  Einddoel is vooruit te kijken tot 2050. De plannen voor de periode 2030-2050 zullen meer op hoofdlijnen zijn.

Eigen en huur vastgoed

[nog invullen]

Routekaart per gebouw, locaties, regio’s of ander cluster?

[nog invullen]

Bestuurlijk commitment

Voor een volwaardige routekaart ook bestuurlijke vaststelling. Gebruik hiervoor de oplegger voor het bestuur, een beknopt worddocument.