Update Kengetallen CO2-reductietool

Update Kengetallen CO2-reductietool

Actualiseer je CO2-reductietool met de Kengetallen Update 2022. De nieuwe kostenkengetallen en energiebesparingskengetallen zijn nauwkeuriger, actueler en voorzien van een uitgebreide toelichting. 

Met de kengetallen in de CO2-reductietool worden de kosten en besparingen in energieverbruik van de maatregelen berekend. Bijvoorbeeld de kosten van spouwmuurisolatie per m2 BVO en de procentuele aardgasreductie. 

De kostenkengetallen van versie 1.3 volgden prijspeil 2018 of eerder en sindsdien is er veel veranderd. Op basis van input van onder andere vastgoedbeheerders en leveranciers en grondig onderzoek door adviseurs van stichting Stimular zijn de kengetallen aangepast waardoor ze  nauwkeuriger  en actueler zijn (prijspeil 2021 of 2022). 

Ook de energiebesparingskengetallen zijn herzien op basis van de nieuwe inzichten, gebruikerservaringen en nauwkeurige berekeningen. Daarom het advies om je CO2-reductietool te updaten.

Waarom moet ik mijn CO2-reductietool updaten?

 1. Je krijgt een beter beeld van de te verwachte kosten en opbrengsten. De kosten zijn actueler (staat per maatregel aangegeven in de toelichting), nauwkeuriger en specifieker. Met name de investeringskosten zijn veel betrouwbaarder. Daardoor is er ook een betere onderbouwing van de terugverdientijd. Daarnaast is de CO2-reductie bij een aantal maatregelen hoger.
 2. Je hebt meer informatie over hoe de uitkomsten tot stand komen. Per maatregel staat een uitgebreide toelichting op hoe de kengetallen tot stand zijn gekomen, met welke aannames er is gewerkt en de bronnen die zijn gebruikt.
 3. Je hebt meer mogelijkheden om de kengetallen en rekenfactoren aan te passen naar de eigen situatie. In de toelichting bij de kengetallen staan ook aanwijzingen voor finetuning. Er zijn drie voetnoten met specifieke aanvullingen over onder andere de rekenfactoren. Zie dit Kennisbankartikel met de voetnoten. NB: Als je eigen investeringen in de tool ingevuld hebt, worden deze niet overschreven.
 4. Er zijn nog een aantal kleine verbeteringen aangebracht waardoor de tool beter werkt. Zoals kleine bugs en links/verwijzingen die niet klopten. Deze aanpassingen hebben geen effect op de resultaten.

Wat is het effect op mijn cijfers en eerdere resultaten?

Aan de hand van de sector-analyse en een aantal ingestuurde routekaarten is gekeken wat de effecten zijn van deze update.

Investeringskosten hoger

De investeringskosten komen volgens de nieuwe inschattingen veel hoger uit. Voor kleine gebouwen kan dit zelfs 66% hoger zijn. Voor middelgrote gebouwen is de nieuwe inschatting ongeveer 29% hoger. Voor grote portefeuilles worden de totale investeringen gemiddeld 40% hoger. 

CO2-reductie hoger

De extra CO2-reductie komt voornamelijk doordat nieuwe inzichten verwerkt zijn bij bepaalde maatregelen. Maatregelen die nu meer gas reduceren dan eerder ingeschat zijn maatregelen met een warmtepomp, warmteterugwinning uit ventilatielucht en gevelisolatie.

Terugverdientijd ongeveer gelijk

De kostenkengetallen en energiebesparingskengetallen hebben geen betrekking op de energieprijs. De energieprijs wordt namelijk door de gebruiker van de tool zelf ingevuld. Net als de investeringskosten zijn de gemiddelde energieprijzen wel flink gestegen. Als wij deze prijzen toepassen, zien we dat de terugverdientijd van maatregelen ongeveer gelijk blijft. 

Nieuwbouw geen verschil

Zorginstellingen met veel sloop en nieuwbouw zullen weinig verschillen zien. De cijfers zijn voor nieuwbouw zijn gelijk gebleven.

Lees meer over de effecten op de resultaten in dit nieuwsbericht over de Kengetallen Update 2022.

Wat houdt de update in?

De update is een Excelbestand met een macro. De macro zorgt ervoor dat in je ingevulde CO2-reductietool het tabblad Bron met kengetallen wordt vervangen door twee nieuwe tabbladen Bron klein en Bron middel. Iedere locatie die je in de tool hebt ingevoerd  gebruikt na de update één van de twee bronnen, op basis van het ingevulde vloeroppervlak.

Hoe doe ik de update?

Maak eerst een reservekopie (back-up) van je huidige ingevulde CO2-reductietool (versie 1.3). 

 1. Download het Excel-bestand Kengetallen Update 2022 van de MPZ website.
  Tip: sla het update-bestand lokaal op.
 2. Open de Excel 
  Het bestand opent met het tabblad Uitleg, hier staat een toelichting op de update. Onderaan staat een knop UPDATE KENGETALLEN. Hiermee wordt de macro gestart die de update uitvoert.
  Let op: Het uitvoeren van de update vraagt capaciteit en geheugen van je computer. Sluit zoveel mogelijk andere taken af. Zorg ook dat je geen enkel Excel-bestand open hebt staan, ook niet de CO2-reductietool.
 3. Start de update
  Na een aantal tekstboxen met controlevragen wordt je gevraagd om het Excel-bestand van de huidige ingevulde CO2-reductietool die je wilt gaan updaten te selecteren. Vervolgens wordt de update uitgevoerd.
 4. Sla de geüpdatete versie van de CO2-reductietool op.
  Je CO2-reductietool functioneert nu in versie 1.3.1
 5. Na de update
  Nadat de update zie je op het Start tabblad van je routekaart een logbestand met alle locaties die gewijzigd zijn door de nieuwe kengetallen. Doorloop deze punten en pas de routekaart aan als nodig.

Wat als de update niet werkt

Krijg je een foutmelding of zie je geen veranderingen in de routekaart? Mail dan uw routekaart naar j.debree@milieuplatformzorg.nl.
NB: Als je de structuur van de tool gewijzigd hebt, kan het zijn dat de update niet uit te voeren is. EVZ kijkt met je naar de opties.

Vragen over de Kengetallen Update 2022?
Kijk bij de Veelgestelde vragen of stel ze via het contactformulier.

Je kunt ook deelnemen aan een van de Vragenuurtjes die over dit onderwerp worden georganiseerd. Kijk in de Agenda voor de data en om je aan te melden.