Portefeuille­routekaart

Portefeuille­routekaart

De regering heeft als doel gesteld dat Nederland de CO2-emissies in 2030 met 49% reduceert en in 2050 met 95%. Deze doelstelling voor Nederland geldt ook voor de zorg.
In 2018 hebben de zorgbranches ActiZ, GGZ Nederland VGN, NVZ en NFU de Green Deal duurzame zorg getekend. De branches en het ministerie van VWS hebben afgesproken om samen het initiatief te nemen om de doelstelling te bereiken.
Bij de energietransitie wordt vooralsnog in beperkte mate wetgeving ingezet om de eindresultaten te behalen. De zorgbranches hebben aangegeven geen uitgebreide wetgeving te willen, omdat dit leidt tot normering en voorgeschreven maatregelen. Dit sluit zelden goed aan op de lopende bedrijfsprocessen. Die mankerende aansluiting zou inefficiëntie en
onnodige kosten in de hand kunnen werken, omdat het investeren op natuurlijke momenten doorkruist. Gekozen is daarom voor het instrument van de routekaart. Deze keuze is gehonoreerd en opgenomen in het klimaatakkoord. De zorgbranches roepen zorginstellingen nu op om een routekaart voor hun vastgoed te maken.

Een routekaart is eenvoudig gezegd een planning van verduurzamingsmaatregelen voor het vastgoed van een instelling over de jaren heen. Hiermee kan de organisatie aantonen op welke manier invulling wordt gegeven aan de verduurzamingsopgave. De brancheorganisaties kunnen met de routekaarten aantonen hoe de sector dit doet.

Hulp bij de portefeuilleroutekaart?

Het EVZ biedt ondersteuning bij het starten met de routekaart, zoals het geven van vrijblijvende feedback, en het beschikbaar stellen van tools en documentatie.