Joachim Koot

Doet bij TNO onderzoek naar gebouwfysica en heeft met name expertise in installatietechniek. Verlaging van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen heeft zijn interesse. Hij adviseert op dit gebied aan de zorgsector in het traject van het opstellen van portefeuilleroutekaarten.

Daarnaast is Joachim actief als onderzoeker op het gebied van warmtepompen. Hij test prestaties en optimaliseert met fabrikanten en kennispartijen de soft- en hardware van warmtepompen met het doel om efficiënte ruimteverwarming en warm-tapwaterbereiding mogelijk te maken.